خطوط پیشنهادی

 

خط نمونه سازی و تولید متوسط (اقتصادی)

خط فوق دقیق نمونه سازی و تولید تیراژ متوسط

خط حرفه ای و فوق دقیق تولید نمونه سازی و تیراژ متوسط

خط نمونه سازی و تولید متوسط برخط(inline) – اقتصادی

خط تولید با تیراژ متوسط و بالا 

خط تولید با سرعت بالا

خط فول اتوماتیک صنعتی